Programowanie Obiektowe - co to? | Przykłady | Po polsku

Programowanie Obiektowe - co to? | Przykłady | Po polsku

Wiele osób zastanawia się czym jest programowanie obiektowe. W tym artykule znajdziesz odpowiedź na to pytanie oraz przykłady zastosowania programowania obiektowego podczas pracy w IT. Ten paradgmat programowania jest bardzo popularny i implementowany w wielu językach programowania, takich jak JavaScript, PHP, Java, C# czy Python. Zaraz dowiesz się dlaczego warto go znać.

Spis treści

 1. Co to programowanie obiektowe?
 2. Programowanie obiektowe w JavaScript - przykłady
 3. Klasy w programowaniu - czym są?
 4. Przykład klasy w programowaniu obiektowym
 5. Podsumowanie

Co to programowanie obiektowe?

Programowanie obiektowej (OOP - ang. Object-Oriented Programming) to paradygmat programowania, dąży do tego, żeby wszystko w programie było obiektem. Obiekt to z kolei zbiór danych oraz metod, które na tych danych operują. Programowanie obiektowe pozwala na tworzenie bardziej złożonych struktur danych, przy których po prostu łatwiej się pracuje.

Ciekawostka - pierwszy język programowania, który wprowadził programowanie obiektowe to Simula w 1967 roku.

Jak wygląda taki obiekt?

Obiekt składa się z pól (ang. fields) oraz metod (ang. methods). Pola to po prostu zmienne, które przechowują jakieś dane. Metody to funkcje, które operują na tych danych.

Podawane przykłady będą w języku JavaScript, ale zasada ogólna jest taka sama dla każdego języka programowania.

Przykładowy obiekt

const user = {
  name: 'Max',
  age: 25,
  przywitajSie: function() {
    console.log(`Cześć, jestem ${this.name}`);
  }
}

Co to jest this?

this to specjalne słowo kluczowe, które odnosi się do obiektu, w którym jest używane. W tym przypadku this odnosi się do obiektu user. Dzięki temu możemy odwoływać się do pól obiektu wewnątrz jego metod.

Jak użyć obiektu?

Użycie obiektu to po prostu wywołanie jego metod. W tym przypadku wywołanie metody przywitajSie wygląda tak:

user.przywitajSie(); // Cześć, jestem Max

Jak wyglądałby ten sam kod bez programowania obiektowego?

Ta sama funkcjonalność bez programowania obiektowego wyglądałaby tak:

const userName = 'Max';
const userAge = 25;

function przywitajSie(userName) {
  console.log(`Cześć, jestem ${userName}`);
}
przywitajSie(userName); // Cześć, jestem Max

Użytkowanie - co to ozancza w praktyce?

Programowanie obiektowe pozwala na tworzenie bardziej złożonych struktur danych, które są łatwiejsze w utrzymaniu - bardziej czytelne dla człowieka. Jest to możliwe dzięki temu, że wszystko jest obiektem, możemy łatwo tworzyć nowe obiekty, które dziedziczą po innych obiektach.

Prawdziwa zaleta programowania obiektowego - masowe tworzenie przy użyciu klas

W programowaniu obiektowym, obiekty tworzymy przy użyciu klas.

Klasa to taki szablon, który definiuje jak ma wyglądać obiekt. Dzięki temu możemy masowo tworzyć obiekty, które mają takie same właściwości i metody.

Przykład klasy w programowaniu obiektowym

class User {
  constructor(name, age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }
  przywitajSie() {
    console.log(`Cześć, jestem ${this.name}`);
  }
}

Jak użyć klasy?

W poniższym przykładzie stworzymy obiekt z takimi samymi właściwościami i metodami jak w przykładzie pierwszym, ale przy użyciu klasy.

const user = new User('Max', 25);
user.przywitajSie(); // Cześć, jestem Max

W tym momencie nie trudno wyobrazić sobie, że jeśli chcemy stworzyć 100 użytkowników/postów/jakichkolwiek innych danych, to dzięki użyciu programowania obiektowego oraz klas, jest to dużo łatwiejsze.

zadowolony programista tworzący w językach programowania obiektowego

Społeczność programistów jest zgodna co do tego, że programowanie obiektowe jest jednym z najlepszych paradygmatów programowania.

Programowanie obiektowe jest tylko jednym z wielu paradygmatów programowania.

Podsumowanie

Programowanie obiektowe to paradygmat programowania, który dąży do tego, żeby wszystko w programie było obiektem. Obiekt to zbiór danych oraz metod, które na tych danych operują. Programowanie obiektowe pozwala na tworzenie bardziej złożonych struktur danych, które są łatwiejsze w utrzymaniu.

Dzięki temu, że wszystko jest obiektem, możemy łatwo tworzyć nowe obiekty, które dziedziczą po innych obiektach. Mówiąc prościej, kod napisany korzystając z paradygmatów programowania obiektowego jest bardziej czytelny dla człowieka. Inne popularne paradygmaty to między innymi programowanie funkcyjne, programowanie proceduralne czy programowanie strukturalne.

Szukasz ekspertów w temacie?

Sprawdź nas!